phone
Вийти

Відбирати землю у боржників виконавці будуть за новими правилами

Грудень 07, 2021
Відбирати землю у боржників виконавці будуть за новими правилами

Мін’юст змінив правила, за якими буде проводитися стягнення на земельні ділянки боржників.

Про це повідомляє Sud.ua.

Міністерство юстиції України Наказом від 11.11.2021 N 4066/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України» внесло зміни в Інструкцію з організації примусового виконання рішень, доповнивши її розділом XVIII «Особливості звернення стягнення на земельні ділянки або прав на них». 

Не в останню чергу це пов’язано з проведеною земельною реформою, яка змінила земельні правовідносини.

Відтепер звертати стягнення на земельні ділянки приватні та державні виконавці будуть за такими правилами:

  1. Опис та арешт земельних ділянок або прав на них здійснюються виконавцем у порядку, встановленому для звернення стягнення на майно боржника.
  2. Підготовка до проведення земельних торгів та їх проведення здійснюються відповідно до Вимог щодо підготовки до проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року N 1013.
  3. Для здійснення примусової реалізації земельних ділянок або прав на них, на які звернено стягнення, орган державної виконавчої служби, приватний виконавець отримують доступ до електронної торгової системи, який надається на підставі укладеного договору про організацію та проведення земельних торгів з оператором відповідного електронного майданчика.
  4. Підготовка лотів для продажу на земельних торгах здійснюється відповідно до статті 136 Земельного кодексу України. Рішенням про проведення земельних торгів щодо земельних ділянок або прав на них є оголошення виконавця про проведення земельних торгів.
  5. Під час оприлюднення в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів до витрат, здійснених на підготовку лота до продажу, зазначаються витрати, понесені у зв'язку з оцінкою земельної ділянки або прав на неї, а також виготовленням та затвердженням у встановленому законодавством порядку документації із землеустрою.
  6. Не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів виконавець зобов'язаний письмово повідомити про проведення таких дій суб'єкта переважного права на її купівлю.
  7. Протокол про результати земельних торгів, договір за результатами проведення земельних торгів, акт про проведені електронні торги/про реалізацію предмета іпотеки підписуються виконавцем та скріплюються печаткою відповідного органу державної виконавчої служби, приватного виконавця.
  8. Не пізніше наступного робочого дня з дня складання акта про проведені електронні торги/про реалізацію предмета іпотеки в електронній торговій системі всі арешти та заборони, накладені органами державної виконавчої служби (приватними виконавцями), з такого майна знімаються організатором (крім арешту, накладеного на виконання рішення суду про вжиття заходів для забезпечення позову) відповідно до законодавства. Копії постанови про зняття арешту з реалізованого майна надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення переможцю земельних торгів та відповідному органу (установі), якому (якій) була надіслана для виконання постанова про накладення арешту, для зняття арешту.
  9. Зараховані оператором електронного майданчика на рахунки органів державної виконавчої служби, приватного виконавця кошти (ціна продажу лота; витрати, здійснені на підготовку лота до продажу у сумі, зазначеній в оголошенні про проведення земельних торгів; гарантійні внески учасників земельних торгів, які підлягають зарахуванню організатору, розподіляються в порядку черговості, яка встановлена статтею 45 Закону України «Про виконавче провадження».
  10. Витрати за нотаріальне посвідчення підпису виконавця здійснюються за рахунок коштів виконавчого провадження.