phone
Вийти

Вирішення спорів пов’язаних з орендою землі — пояснення експертів

Грудень 10, 2021
Вирішення спорів пов’язаних з орендою землі — пояснення експертів

Спори, пов’язані з орендою землі, у тому числі ті, що стосуються орендної плати за земельну ділянку, вирішуються у судовому порядку.

Про це розповіли в Міністерстві юстиції України.

Законодавством передбачено, що на вимогу однієї зі сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов’язків, передбачених законом та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.

Серед підстав припинення права користування земельною ділянкою, зокрема, передбачено систематичну несплату земельного податку або орендної плати. Аналогічне положення міститься і у Цивільного кодексі України, згідно з яким договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Крім того, договір оренди землі, серед іншого, припиняється чи розривається в разі: закінчення строку, на який його було укладено;

  • поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;
  • відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;
  • набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці;
  • невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 Закону України «Про оренду землі»; невиконання сторонами обов'язків, передбачених умовами договору;
  • у разі випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки;
  • на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.