phone
Вийти

Приватизація земельної ділянки для садівництва: що необхідно зробити

Грудень 23, 2021
Приватизація земельної ділянки для садівництва: що необхідно зробити

Земельним Кодексом України передбачено що кожному громадянину гарантується право на отримання у власність безоплатно земельні ділянки із земель державної та комунальної власності.

Про це пише «Я і Закон».

Зокрема частиною 1 статті 116 Земельного Кодексу України передбачено, що громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень.

Громадяни України мають право на безоплатну передачу земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для садівництва у розмірі не більше 0.12 га.

Для того, щоб приватизувати земельну ділянку для садівництва необхідно звернутись із відповідним клопотанням до органу місцевого самоврядування, де зазначити цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри.

До клопотання необхідно додати:

  • цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри;
  • графічний матеріал, на якому зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (викопіювання з планово-картографічних матеріалів);
  • копію документа, що посвідчує особу (наприклад, паспорта громадянина України);
  • погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб);
  • документ що підтверджує право на пільги при отриманні земельних ділянок.

Заява та додатки до неї подаються на розгляд сесії міської ради. У разі задоволення клопотання, громадянину необхідно замовити розроблення проєкту землеустрою. Для цього необхідно укласти договір з відповідною землевпорядною організацією, у якому чітко визначити вартість робіт та строки виконання. (Термін виконання робіт згідно із законодавством не може перевищувати 6 місяців).

Відповідно до ст. 186-1 ЗКУ проєкт землеустрою підлягає обов’язковому погодженню в Держгеокадастрі.

Для подальшої реєстрації земельної ділянки громадянину потрібно звернутись до державного кадастрового реєстратора із заявою про державну реєстрацію земельної ділянки самостійно або уповноважити на це землевпорядну організацію, зазначивши це у договорі. (Строк розгляду заяви складає 14 днів).

Відповідно до п.-110 Постанови Кабінету міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051,для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору, якій здійснює таку реєстрацію, подаються:

  • заява (у паперовій або електронній формі) про державну реєстрацію земельної ділянки за відповідною формою;
  • оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації), у паперовій або електронній формі;
  • електронний документ.

На підтвердження держаної реєстрації земельної ділянки заявнику видається витяг, в якому зазначаються всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги, зокрема, кадастровий номер.

Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки.

Внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них здійснюються безоплатно. За надання відомостей з Державного земельного кадастру сплачується плата:0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – отримання інформації в паперовій формі та 0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – отримання інформації в електронній формі.